Kursy on-line, podręczniki

Kursy on-line, podręczniki

  1. Kursodrom – darmowe kursy on-line: fundarising, promocja, lider, zarządzanie konfliktem, zarządzanie wolontariuszami, zarządzanie sobą w czasie i wiele innych.  Ukończenie kursu potwierdzone certyfikatem. Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

  2. Biblioteka Centrum Wolontariatu – zbiór praktycznych poradników związanych z wolontariatem

  3. Niech nas zobaczą, czyli jak pokazać swoje działania w przestrzeni publicznej? – praktycznie o promowaniu, publikacja programu „Równać szanse”

  4. Jak montować filmy w Movie Maker? – film na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej

  5. Ewaluacja w pracy metodą projektu -podręcznik przygotowany przez FRSE dla projektów młodzieżowych

  6. Jak rozpocząć współpracę z młodymi wolontariuszami? – -publikacja Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa

  7. Wolontariat w szkole – rola opiekuna, etapy planowania pracy z grupą wolontariuszy i wspierania ich, aspekty prawne, przykłady. Publikacja Centrum Wolontariatu

  8. Informator dla wolontariuszy – jak wybrać wolontariat dla siebie? O co zapytać koordynatora wolontariatu w instytucji? Co prawo mówi o wolontariacie? Jakie mam prawa i obowiązki? publikacja Centrum Wolontariatu

  9. Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji – Służy do samooceny organizacji. Gdzie jesteśmy? Czego nam brakuje? Stowarzyszenie BORIS

  10. Narzędzia coachingowe w pracy z młodzieżą – filmiki prezentujące konkretne techniki, Stowarzyszenie Piękne Anioły