Ponad 100 tysięcy wolontariuszy Caritas obchodzi w Polsce Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – ustanowiony 5 grudnia 1985 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto to, już 30 raz obchodzone na świecie, jest ważnym dniem dla wszystkich jednostek Caritas – diecezjalnych, szkolnych i parafialnych. Działalność wolontariuszy i czynione przez nich dobro jest największym darem i potencjałem Caritas. Wdzięczność kierujemy do wszystkich, którzy codziennie pomnażają dobro.

Kim jest Wolontariusz Caritas 4Dzieci i młodzież, studenci i osoby pracujące, młodsi i ci bardziej dojrzali – wszyscy wolontariusze Caritas codziennie wprowadzają w życie ludzi płomień nadziei, dzielą się sercem, czasem i umiejętnościami. Odwiedzają chorych, sprzedają świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, organizują festyny, wydają ciepłe posiłki ubogim, tworzą różne inicjatywy wspierające najbardziej potrzebujących, organizują pomoc.

Wolontariusze zostawiają coś niezwykle cennego – swój własny czas. Pomagają w hospicjach, świetlicach, ośrodkach dla niepełnosprawnych, jadłodajniach czy noclegowniach. Są opiekunami i animatorami podczas kolonii. Niektórzy z nich związani są z Caritas od ponad 20 lat, czasami nawet od początku istnienia Caritas w diecezjach. Działają w przedszkolnych, szkolnych i akademickich kołach, w parafialnych zespołach, w centrach wolontariatu. Zapracowani mamy i mężowie o dobrym sercu i resztkach wolnego czasu, osoby samotne, starsze, ludzie dobrej woli czyniący uczynki miłosierne. Wzorem i prośbą papieża Franciszka apelującego w najbliższym roku o czynienie uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy, prosimy o dalszą pomoc i wsparcie w tym dobrym dziele.

Nagranie zostało wykonane przez uczestników Świetlicy św. Rodziny w Szczecinie

Doceniając trud, poświęcenie, szlachetność, miłosierdzie i dobro czynione przez wolontariuszy, nie sposób nawet ocenić ich ogromu. W rozpoczynającym się roku Miłosierdzia Bożego wszystkim wolontariuszom, osobom o niezwykłej szlachetności i pełnym miłosierdzia – dziękujemy. To słowo nie wyraża wszystkiego, lecz to ważne, by dziękować. Za pracę, za zaangażowanie, za wysiłek włożony w pomoc potrzebującemu człowiekowi, za dar składany z siebie, za poświęcenie. Życzymy obfitych łask i dotknięcia Bożego Miłosierdzia, pamiętając o słowach Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszychMnieście uczynili” (Mt 25,40).

Posłuchaj podziękowania ks. dyrektora Mariana Subocza dla wolontariuszy Caritas:

Fotogaleria: przykładowe prace nadesłane przez świetlice socjoterapeutyczne w ramach zabawy „Kim jest dla mnie wolontariusz Caritas?”


***

Zapraszamy do nowego serwisu charytatywnego www.pomagam.caritas.pl

pomagam2_728x90_2