Materiały formacyjne PZC

Materiały formacyjne PZC

Zobacz też dokumenty PZC

  1.  W komunii z Bogiem – zeszyt formacyjny dla PZC, rozważania na każdy miesiąc, 2011

  2. Słudzy miłosierdzia – zeszyt formacyjny dla PZC, rozważania na każdy tydzień roku, 2010

  3. Być uczniem Jezusa – zeszyt formacyjny dla PZC, scenariusze spotkań, 2007

  4. Przypatrzmy się powołaniu naszemu – zeszyt formacyjny dla PZC, rozważania na każdy miesiąc z pytaniami do refleksji własnej, 2006

  5. Głośmy nadzieję ubogim – zeszyt formacyjny dla PZC, rozważania na każdy miesiąc, 2005

  6. Zostań wolontariuszem PZC – o roli PZC, organizacji, zadaniach, finansowaniu, motywacji, duchowości, 2008

  7. Zostań wolontariuszem – o wolontariacie w Caritas, misji, wartościach, dekalogu wolontariusza, 2008

  8. Działalność charytatywna w parafii – tekst z pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej, 2002-2005 dot. roli posługi charytatywnej

  9. Instrukcja KEP z 1986 roku o Parafialnych Zespołach Charytatywnych