Materiały formacyjne SKC

Materiały formacyjne SKC

Zobacz także Dokumenty SKC

  1. Materiały formacyjne, Scenariusze spotkań dla SKC, 2013

  2. Być uczniem Jezusa, Scenariusze spotkań dla SKC, 2007

  3. Przypatrzmy się powołaniu naszemu, Scenariusze spotkań dla SKC, 2006

  4. Katechezy WDPD, Scenariusze katechez dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dot. WDPD, 2007

  5. Idee wiodące, Krótki tekst o celach SKC

  6. By nie zabrakło miłości,  Teksty na 15-lecie SKC, 2011

  7. Konieczność formacji, Refleksje bp S. Regmunta po lekturze encykliki Deus Caritas Est