Myśl i SŁOWO – rozważanie na niedzielę, 15 listopada 2015r.

Myśl i SŁOWO – rozważanie na niedzielę, 15 listopada 2015r.

0 1503

Zapraszamy do lektury rozważania pt. Ścieżka życia z cyklu Myśl i SŁOWO, przygotowanego na niedzielę 15 listopada 2015 r. przez ks. Marka Deca, zastępcę dyrektora Caritas Polska.

Fot. LoggaWiggler - Pixabay.com
Ścieżka życia

( XXXIII niedziela zwykła: czytania: Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Hbr 10,11-14.18; Łk 21,36; Mk 13,24-32 )

Miesiąc listopad jest dobrą okazją, aby przypomnieć o modlitwie za zmarłych. Możemy wspominać ich drogę przez życie i częściej niż zwykle wracać w naszych myślach do faktu śmierci.

W niedzielnej liturgii czytamy SŁOWA porównujące śmierć do snu, z którego wszyscy ludzie zostaną zbudzeni: „jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12,2). Każdego spotka ostateczna konsekwencja własnych wyborów. Warto zatem prosić Boga: „Strzeż mnie, mój Boże, Tobie zaufałem (…) Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy.” (por. Ps 16,5.8-11). W SŁOWACH psalmisty podkreślona jest wyraźnie zależność wiecznego powodzenia od stylu doczesnego życia. Im bardziej codzienne ścieżki przejdziemy według Bożego planu, tym więcej możemy być pewni radości czekającej na nas w życiu przyszłym. Na końcu czasu Chrystus przychodzący z wielką mocą i chwałą pragnie odnaleźć każdego z nas gotowego wejścia do Jego wiecznego królestwa. (por. Mk 13,24-32). Trzymajmy się ścieżki wiodącej do życia wiecznego z Chrystusem.

ks. Marek Dec, Caritas Polska

Warto przypomnieć zaproszenie Franciszka: „Pozwólcie, aby Chrystus przemienił wasz naturalny optymizm w chrześcijańską nadzieję, waszą energię w prawość moralną, waszą dobrą wolę w autentyczną miłość dającą siebie! Jesteście powołani, aby pójść tą drogą. Jest to droga przezwyciężenia wszystkiego, co zagraża nadziei, prawości i miłości w waszym życiu i waszej kulturze. (…) „Przebudź się!”. To wyrażenie mówi o odpowiedzialności, którą zawierza wam Pan. Jest to obowiązek czuwania, aby nie pozwolić, żeby presje, pokusy i grzechy nasze lub innych stępiły naszą wrażliwość na piękno świętości, radość Ewangelii.” (Korea, 17 sierpnia 2014 r.)

Obyśmy mogli z radością stanąć przed Synem Człowieczym! (por. Łk 21,36)

ks. Marek Dec


Caritas_codziennie_z_miloscia

Zapraszamy do nowego serwisu charytatywnego www.pomagam.caritas.pl
 pomagam2_728x90_2