plakat3_1920x1080

Serwis internetowy dla wolontariuszy Caritas

W ramach Roku Caritas miesiąc kwiecień poświęcony został wolontariatowi, będącemu największą siłą Caritas w Polsce.  We wszystkich  diecezjach działa obecnie ponad 100 000 wolontariuszy, zrzeszonych w  Szkolnych i Akademickich Kołach Caritas, Parafialnych Zespołach Caritas oraz Centrach Wolontariatu. To właśnie dla nich oraz dla wszystkich zainteresowanych wolontariatem, Caritas Polska przygotowała serwis www.wolontariat.caritas.pl.
Na strukturę serwisu składają się materiały informacyjne, edukacyjne, formacyjne i motywacyjne. Znaleźć tu można np. bazę kontaktów do koordynatorów wolontariatu w Caritas Polska oraz w diecezjach, najważniejsze przepisy prawne dotyczące wolontariatu, uregulowania Caritas w tym zakresie i praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania struktur Caritas (np. statut Parafialnego Zespołu Caritas, regulamin Szkolnego Koła Caritas, wzory różnych deklaracji, itp.).
Ważną sekcją serwisu są materiały formacyjne, począwszy od słów papieży, skierowanych do wolontariuszy po zeszyty formacyjne Caritas dedykowane różnym grupom wiekowym.
Udostępniamy również sekcję informacyjną, prezentującą aktywność wolontariuszy w diecezjach, projekty ogólnopolskie i międzynarodowe. Priorytetem jest tu ukazywanie motywacji, jakimi kierują się wolontariusze Caritas oraz relacji między niosącymi pomoc a beneficjentami.
W serwisie udostępnimy również multimedia, w tym np. krótkie nagrania wideo z przesłaniami dla wolontariuszy od znanych osób, czy rozważania tekstów Pisma Świętego.
Głównym zadaniem serwisu jest integrowanie środowiska wolontariuszy i wzmacnianie tożsamości „wolontariusza Caritas”. Celem serwisu jest również zachęcanie środowisk wolontariackich Caritas do aktywizacji działań w Internecie (np. poprzez zakładanie stron www, blogów, profili w portalach społecznościowych).
Zapraszamy serdecznie do odwiedzania serwisu wolontariat.caritas.pl, korzystania z opublikowanych tam materiałów oraz nadsyłania uwag i komentarzy.