Siedmiu Wspaniałych Wolontariatu Caritas – rozstrzygnięcie konkursu

Siedmiu Wspaniałych Wolontariatu Caritas – rozstrzygnięcie konkursu

0 1948

Zakończył się konkurs „Siedmiu Wspaniałych Wolontariatu Caritas” dla wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas i Centrów Wolontariatu. Dziękujemy za udział!

Wpisy na blogu i miesięczne sprawozdania nadesłane przez wolontariuszy pokazują, jak wiele serca, czasu i energii poświęcają każdego dnia angażując się w wolontariat w Caritas. Wachlarz działań jest bardzo szeroki i różnorodny: pomoc osobom niepełnosprawnym, udział w koloniach jako opiekun i animator, organizowanie zbiórek żywności czy pomocy szkolnych dla potrzebujących dzieci, organizowanie kiermaszów, gdzie zebrane fundusze przeznaczone są na edukację dzieci z Afryki, porządkowanie zapomnianych grobów czy kwesty na renowację zabytkowych nagrobków, udział w akcji „List do Bliźniego” i pisanie listów praz kartek do osób samotnych i bezdomnych w okresie świąt. To tylko kilka przykładów…

A dlaczego angażują się w wolontariat w Caritas?

Jak pisze wolontariusza Dorota: Wolontariat zmienia człowieka. Na lepsze. Sprawia, że ludzie z daleka czują łunę dobroci, która go otacza. Może też być chcesz być takim „Dob­rym człowiekiem, który jest jak małe światełko. Wędru­je pop­rzez mro­ki nasze­go świata i na swo­jej drodze za­pala zgaszo­ne gwiazdy”. Uwierz, że warto…

Poniżej przedstawiamy nagrodzonych, którzy otrzymują tablet multimedialny:

Dorota Rogula
Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej

Karolina Mazur
Szkolne Koło Caritas w Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie
Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Szkolne Koło Caritas w Sułkowicach
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Opiekun: Jan Płoszczyca


***

Zapraszamy do nowego serwisu charytatywnego www.pomagam.caritas.pl

pomagam2_728x90_2